Skupština opštine Paraćin je na sednici održanoj 5. februara, između ostalog, donela i Odluku o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Tom odlukom su bliže definisani uslovi i način njihovog ostvarivanja. Finansijska podrška porodici sa decom u tom smislu obuhvata besplatan boravak trećeg i svakog narednog deteta u porodici u predškolskoj ustanovi, novčanu naknadu za novorođene bebe i novogodišnju poklon čestitku, za prvih pet beba. Pravo na ovaj vid finansijske podrške opštine imaju roditelji (staratelji, hranitelji ili usvojioci) koji imaju prebivalište odnosno boravište na teritoriji opštine Paraćin, koji ispunjavaju uslove utvrđene kriterijumima ove odluke, na osnovu dokumentacije koju prilažu nadležnoj službi.

Ovu odluku opština je donela sa ciljem podsticanja rađanja i pružanja veće podrške lokalne samouprave porodicama sa decom, na svojoj teritoriji.

paracin.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here