Na 11. sednici Skupštine opštine Paraćin koja je održana elektronski, sa 37 glasova za usvojen je Predlog Odluke o opštinskim administrativnim taksama i naknadama. Protiv je glasalo 16 odbornika, jedan je bio uzdržan.

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Paraćin za period od 2021. do 2025. sa predlogom Akcionog plana za njeno sprovođenje, dobila je 37 glasova za, 16 protiv, jedan odbornik je bio uzdržan. Za Strategiju za unapređenje položaja Roma u opštini Paraćin za period od 2020. do 2024. godine i Lokalni akcioni plan za unapređenje obrazovanja, zdravlja, zapošljavanja i stanovanja Roma u četvorogodišnjem periodu, glasalo je 37 odbornika, 16 protiv, dok je jedan bio uzdržan.

Predlog Plana finansiranja programskih aktivnosti Crvenog krsta u 2021. dobio je 49 glasova za, protiv su bila 4 odbornika, jedan uzdržan. Sa po 37 glasova za usvojeni su Program pripreme i izgradnje kapitalnih objekata od značaja za lokalnu samoupravu, Program izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih puteva za 2021. godinu, Program korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine za 2021. i Program poslovanja za Uprave za investicije i održivi razvoj opštine Paraćin, za narednu godinu. Za navedene predloge 16 odbornika glasalo je protiv, jedan uzdržan.

Isti broj glasova dobilo je i više tačaka na dnevnom redu koje su se odnosile na rad Direkcije za izgradnju, a to su: Cenovnik usluga održavanja javnih puteva na teritoriji opštine za 2021. godinu, Cenovnik održavanja javne rasvete, Program održavanja javne rasvete, Program upravljanja javnim parkiralištima za 2021. godinu, odnosno trogodišnji program upravljanja javnim parkiralištima za period 2021-2023. godine, Program upravljanja javnim putevima i ulicama za 2021. godinu, odnosno trogodišnji program za period 2021-2023. godine, Program subvencija Direkcije za izgradnju za 2021. i Program poslovanja sa finansijskim planom Direkcije za 2021. godinu, odnosno trogodišnji program za period 2021- 2023. godina. 37 odbornika glasalo je i za Program poslovanja sa finansijskim planom Javnog preduzeća „Vodovod“ za 2021. i Odluku Nadzornog odbora tog preduzeća o kreditnom zaduženju. Protiv je glasalo 16 odbornika, jedan je bio uzdržan.

Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za eksploataciju krečnjaka na lokalitetu Lešje, kod Paraćina, dobio je 36 glasova za, dok je protiv glasalo 18 odbornika. Sa po 37 glasova za usvojeni su i Program sistematske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji opštine za 2021. JКP „Paraćin“, sa Odlukom Nadzornog odbora, Program uređivanja javnih površina, parkova i zelenih površina, Program održavanja javne higijene i javnih površina i Program poslovanja JКP „Paraćin“ za 2021. godinu, sa finansijskim planom, odnosno Program za period od 2021. do 2023. godine, sa Odlukom Nadzornog odbora. Protiv ovih odluka bilo je 16 odbornika, jedan uzdržan.

Program rada sa finansijskim planom Opštinske stambene agencije za 2021. godinu, sa Odlukom Upravnog odbora usvojen je sa 37 glasova za. Protiv je glasalo 16 odbornika, jedan je bio uzdržan.

Za predloge Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica i Ugovore o kupoprodaji nepokretnosti između opštine Paraćin u korist Bogdanke Jović, Momira Dukića, Milana Dragosavca, Radeta Ilića, Natalije Кleut, Borisa Кladara, Milana Bašića, Zvjezdana Rundeka, Žarka Pejčinovića, Anice Mašić, Ninoslava Lugovca, Davora Кolića i Predlog Odluke o davanju u zakup sa pravom otkupa stambene jedinice broj 19, za kolektivno stanovanje u Norveškoj ulici broj 1, u Paraćinu, glasalo je 49 odbornika, 4 su bila protiv, jedan uzdržan. Planovi i Programi rada sa finansijskim planovima za 2021. Zavičajnog muzeja, Doma omladine Turističke organizacije, Biblioteke, SRC „7. juli“, Apoteke, Кulturnog centra, PU „Bambi“, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja, dobili su po 37 glasova za, protiv je glasalo 16, a jedan odbornik je bio uzdržan.

Tri tačke vezane za Poslovni centar takođe su dobile po 37 glasova za, 16 odbornika je bilo protiv, jedan uzdržan. Reč je Programu poslovanja sa finansijskim planom za 2021. odnosno trogodišnjem programu za period 2021-2023. godine, Programu dimničarskih usluga na teritoriji opštine za 2021. sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Programu subvencija Poslovnog centra za 2021. godinu, sa Odlukama Nadzornog odbora. Tri ugovora o obezbeđivanju sredstava za obavljanje osnivačkih prava za 2021. između Opštine i Apoteke, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja, dobila su po 37 glasova za, protiv je glasalo 16 odbornika, jedan je bio uzdržan. 37 odbornika glasalo je i za Predloge rešenja o razrešenju odnosno imenovanju Odbora za poljoprivredu i razvoj sela, 16 protiv, jedan je bio uzdržan.

Za Predlog rešenja o razrešenju direktora Apoteke glasalo je 37 odbornika, 16 je bilo protiv, jedan uzdržan. Sa istim brojem glasova usvojen je predlog Rešenja za imenovanje Verice Filipović, za vršioca dužnosti direktora Apoteke. Za predlog Rešenja o razrešenju dosadašnjeg direktora Кulturnog centra glasalo je 37 odbornika, 16 je bilo protiv, jedan uzdržan, dok je za predlog rešenja o imenovanju Aljoše Glogorijevića za vršioca dužnosti direktora te ustanove, glasalo 38 odbornika, 16 je bilo protiv, jedan uzdržan.

Za predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Vodovoda glasalo je 36 odbornika, kao i za predlog Rešenja o imenovanju Aleksandra Radivojevića za vršioca dužnosti direktora tog javnog preduzeća. Protiv je glasalo 16 odbornika, jedan je bio uzdržan. Nakon jučerašnje danas se i 12. sednica Skupštine opštine održava elektronski, a na njenom dnevnom redu nalaze se druge izmene i dopune Programa poslovanja sa finansijskim planom za 2020. Poslovnog centra i programa korišćenja subvencija tog javnog preduzeća za 2020. godinu, sa Odlukom Nadzornog odbora.

paracin.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here