Povodom aktuelne teme obezbeđivanja uslova za slobodne i fer izbore opština Paraćin uputila je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nekoliko predloga za izmenu propisa kojim bi se sprečila krađa glasova i omogućila ravnopravnost učesnika u izbornoj kampanji.

Između ostalog predlaže se:

1. Izmenu propisa kako bi se obezbedilo da se na glasačkom listiću za lokalne izbore mogu naći, u bilo kom delu (naziv liste, ime kandidata itd.) samo imena lica koja imaju biračko pravo na teritoriji jedinice te lokalne samouprave.

2. Izmenu propisa kojom će se definisati krivično delo ili prekršaj sa zaprećenom velikom novčanom kaznom od najmanje dvesta hiljada dinara za iznošenje glasačkog listića sa biračkog mesta.

3. Izmenu propisa kojom će se obezbediti da građanin ne može biti ucenjen ostavljanjem posebne oznake na glasačkom listiću (olovka u boji, posebna oznaka na listiću, poseban način zaokruživanja naziva liste), tako što se na biračkom mestu može koristiti samo već data olovka od strane biračkog odbora i tako što će se glasanje obavljati isključivo zaokruživanjem na propisan način broja ispred naziva liste ili će se izmeniti oblik glasačkog
listića i glasanje vršiti upisivanjem znaka „X“ u unapred odštampano polje
na glasačkom listiću.

4. Zabrana „javnog glasanja“

5. Zabrana unošenje i upotrebe mobilnog telefona ili bilo kakvog drugog
sredstva za pravljenje fotografija na biračkom mestu i zabrana fotografisanja
glasačkog listića.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here