Opština Paraćin će, kroz humanitarne pakete hrane, pomoći najugroženijim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica.

Naime, u toku je oglas koji je raspisala Кomisija za izbor korisnika za dodelu pomoći, formirana od strane predsednika opštine Paraćin, Vladimira Milićevića.

Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice smeštene na teritoriji opštine, ako ispunjavaju neki od navedenih uslova oglasa, između ostalog da imaju izbeglički status, da su evidentirane kao interno raseljena lica sa prebivalištem ili boravištem u opštini Paraćin, a da su im ukupni prihodi manji od 29 hiljada 870 dinara.

U oglasu koji je je objavljen i na oglasnoj tabli Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove, kao i na zvaničnoj internet stranici Opštine Paraćin navedeno je i šta je još od dokumentacije potrebno dostaviti.

Obrazac zahteva se može preuzeti u kancelariji povereništva Кomesarijata za izbeglice i migracije, a zahteve sa potrebnom dokumentacijom, lično ili preporučenom poštom na adresu opštine, treba poslati zaključno sa 29. septembrom, do 15:30.

paracin.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here