Za 506. sednicu veća opštine Paraćin, u skladu sa epidemiološkom situacijom, po posebnom Pravilniku o radu, održanu elektronskim putem, članovima koji su potvrdili prisustvo pri glasanju, prethodno su u materijalu dostavljene dve tačke dnevnog reda – Izveštaji Кomisije za sport o zahtevima klubova.

Po isteku vremena predviđenog za potvrđivanje prisustva pri glasanju i diskusiju, proteklog bez primedbi na izvod iz zapisnika sa prethodne sednice i predloga za dopunu dnevnog reda ove, veće je izjašnjavajući se elektronskim putem, prihvatilo Izveštaj Кomisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Paraćin, o usvajanju zahteva da se neutrošena sredstva iz prvog prenesu u drugi kvartal.

Opštinsko veće u Paraćinu dalo je zeleno svetlo i na Izveštaj o prenošenju iz drugog u treći, nosilaca programa, odnosno sporstkih klubova i organizacija, koje u prethodnom periodu nisu u potpunosti realizovale planove.

paracin.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here