Ove godine, a na osnovu dugoročnih vremenskih prognoza koje predviđaju veći obim padavina, za potrebe zimskog održavanja puteva i ulica na teritoriji opštine Paraćin, uključen je veći broj vozila nego prethodne – istakao je direktor Direkcije za izgradnju opštine Paraćin, Aleksandar Milojković.

Pored brige o održavanju i rekonstrukciji puteva i ulica, gradskih parkirališta, ali i uličnoj rasveti kako u seoskim tako i u gradskim mesnim zajednicama, jedan od bitnih segmenata za sve stanovnike opštine Paraćin je i zimsko održavanje puteva, koje je u nadležnosti Direkcije za izgradnju.

Aleksandar Milojković

Prema rečima direktora ovog preduzeća, pored operative koju poseduje Direkcija za potrebe zimskog održavanja uključuje se kompletna operativa celokupnog komunalnog sektora opštine Paraćin, tako da se sva mehanizacija koju poseduju javna preduzeća stavlja u funkciju zimskog održavanja.

Imamo dovoljan broj vozila a imamo i potpisane ugovore sa privatnicima koji imaju sopstvena vozila da u slučaju povećanog obima padavina, stave njihove mašine na raspolaganje i upravljanje Direkciji za izgradnju, tako da, ukoliko ne dođe baš do velikih elementarnih nepogoda, mislim da imamo dovoljno raspoložive mehanizacije  – napominje Aleksandar Milojković.

Po njegovim rečima, uključen je veći broj vozila nego prethodne godine jer se na osnovu hidro-meteoroloških prognoza očekuje da će ove godine biti više snega.

Na sajtu Direkcije može se u svakom trenutku videti gde se nalaze vozila zimske službe, koja se prate GPS sistemom, tako da građani mogu pravovremeno da vide gde se trenutno nalazi kamion i koliko će brzo da dođe do njihove lokacije i kada će da bude očišćen njihov putni pravac – rekao je Milojković.

On napominje da za sada nisu imali veće primedbe građana uz konstataciju da nije bilo mnogo velikih padavina u decembru.

Pogledajte video prilog:

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here