Skupština opštine Paraćin je na sednici održanoj 21. februara 2020.godine donela Zaključak da se podnese prijava Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Vladi Republike Srbije protiv nezakonitog postupanja generalnog direktora JVP Srbijavode, Gorana Puzovića zbog funkcionerske kampanje i korišćenja resursa javnog preduzeća u političke svrhe u skladu sa izmenama Zakona o javnim preduzećima koje su usvojene decembra 2019 godine u okviru dijaloga vlasti i opozicije uz posredovanje Evropske unije, i čija je namera bila sprečavanje korišćenja resursa javnih preduzeća za vođenje političke kampanje (član 49 tačka 4 i član 78 tačka 5a Službeni glasnik RS, br.15/2016 i 88/2019).

Generalni direktor JVP Srbijavode Goran Puzović je 12. februara 2020.godine prilikom obilaska sela Svojnovo i Trešnjevica koja se nalaze na teritoriji opštine Paraćin u svojstvu generalnog direktora javnog preduzeća nastupio u okviru promocije političke stranke zajedno sa licima koja su poznati aktivisti političke stranke i na njihov poziv.

Tom prilikom, u saopštenju Odseka za informisanje Skupštine opštine Paraćin, navodi se da se Goran Puzović javno obratio kao direktor javnog preduzeća JVP “Srbijavode“ i na taj način zloupotrebio javni resurs – funkciju direktora javnog preduzeća, pri čemu je u svrhu promocije političke stranke najavljivao buduće aktivnosti ovog javnog preduzeća, čime je ponovo prekršio zakon i čime su se stekli zakonski uslovi za razrešenje direktora pre isteka perioda na koji je imenovan a shodno članu 49. tačka 4. Zakna o javnim preduzećima.

„Ukratko, direktor javnog preduzeća u službi funkcije koju obavlja je, u organizaciji i u saradnji sa lokalnim aktivistima i funkcionerima političke stranke, dobro poznatim javnosti opštine Paraćin i meštanima sela koje je obišao, vodio kampanju na terenu pri čemu je u ime i za račun te političke organizacije obećavao stvari koje inače spadaju u nadležnost preduzeća na čijem je čelu, s jedne strane, a s druge strane davao obećanja za poslove koje nikako ne može da radi, jer nisu u nadležnosti JP Srbijavode (npr. rešavanje pitanja skele na reci Moravi)“, navodi se u saopštenju.

Iz Odseka za informisanje Skupštine opštine Paraćin navode da je za odbornike Skupštine opštine Paraćin ovo test da se ustanovi da li Vlada Republike Srbije i uopšte država Srbija sa svojim institucijama bila ozbiljna prilikom donošenja izmena Zakona o javnim preduzećima decembra 2019.godine koje se odnose na sprečavanje korišćenja resursa javnih preduzeća za vođenje političke kampanje, ili je ovo bila samo kampanja da se u javnosti stvori utisak da postoji namera da se ovaj zakon do čijeg usvajanja je došlo uz posredovanje Evropske unije poštuje.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here