Opština Paraćin će i tokom tekuće školske, odnosno akademske 2019/2020. godine iz budžeta stipendirati najbolje učenike i studente, koji ispunjavaju uslove Кonkursa, otvorenog do 24. oktobra 2019.

Stipendije su predviđene za 60 redovnih studenata državnih fakulteta, od druge do završne godine, sa najmanjom prosečnom ocenom 9. Takođe, stipendije su namenjene za četiri đaka generacije prethodne školske godine, odnosno studenata prve godine fakulteta i 10 redovnih učenika drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, koji konstantno imaju odličan uspeh i postignuto prvo, drugo ili treće mesto na međunarodnim i republičkim takmičenjima i olimpijadama znanja.

Zajednički uslov za sve je da budući korisnci stipendija, roditelji i staratelji imaju prebivalište na teritoriji opštine Paraćin. Opštinske stipendije ne mogu ostvariti korisnici republičkih ili stipendija i kredita sportskih, kulturnih i drugih organizacija koje se finansiraju iz opštinskog budžeta, piše paracin.rs.

Studentima su za konkurisanje, osim prijave, potrebne potvrde fakulteta o upisu tekuće godine, prosečnim ocenama, fotokopija indeksa, lične karte i tekućeg računa. Srednjoškolcima su potrebna svedočanstva o završenim razredima, potvrda i uverenje o upisanoj godini i prosečnim ocenama, dokaz o rezultatima na takmičenjima, fotokopija knjižice, lične karte, svoje, roditelja ili staratelja i tekućeg računa.

Dokumentaciju treba poslati poštom na Predsednik opštine, Tome Živanovića 10, sa naznakom „za opštinsku stipendiju“ ili predati na šalteru 7, u zgradi Opštinske uprave.

Rang lista kandidata biće objavljena na oglasnoj tabli uprave i internet stranici opštine. Po ostvarivanju prava na studenstke stipendije, čiji je mesečni iznos 6 hiljada dinara, odnosno učeničkih 3 hiljade mesečno, biće zaključeni ugovori sa korisnicima.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here